Tìm kiếm

Văn phòng Tổng Công ty Becamex IDC.

Tầng 6 - 9

Với vị thế là Chủ đầu tư của tòa nhà WTC Tower, trên tinh thần Liên Tục Đổi Mới Sáng Tạo - Thúc Đẩy Sự Phát Triển, Becamex IDC tự hào là đơn vị giữ vai trò chủ chốt trong quá trình phát triển kinh tế xã hội và công nghiệp hóa đáng tự hào của tỉnh Bình Dương. Với mô hình phát triển hệ sinh thái kinh doanh hiệu quả, Becamex IDC đã góp phần đưa Bình Dương trở thành trung tâm sản xuất hàng đầu của Việt Nam cũng như mở rộng quy mô hệ sinh thái trên khắp cả nước.

Website: becamex.com.vn