Tìm kiếm

Văn phòng cho thuê

Tầng 10 - 15
Đáp ứng các nhu cầu thuê làm văn phòng khởi nghiệp; mở rộng cơ sở; kinh doanh thương mại; tổ chức dịch vụ;... với nhiều lĩnh vực khác nhau như: Bất động sản, Công nghệ thông tin, Tài chính, Logistic, Xuất nhập khẩu,...