Tìm kiếm

Cột mốc

Tháng 6/2009

Thành phố Mới BD được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 theo Quyết định số 2273/QĐ-UBND.
 

Tháng 11/2016

 Khai mạc Đề án Phát triển Thành phố Thông minh theo quyết định số 3206/QĐ-UBND.
 

Ngày 29/09/2019

Hiệp hội Trung tâm Thương mại Thế giới chấp nhận Thành phố Mới Bình Dương trở thành thành viên chính thức.
 

Ngày 09/10/2020

Động thổ tòa nhà WTC Tower.

Quý 2/2022

Công trình cất nóc

Quý 4/2023

Tòa nhà được đưa vào khai thác vận hành (dự kiến).