Tìm kiếm

Thiết kế 30 tầng và 1 hầm

WTC Tower được đầu tư bởi Tổng công ty Becamex IDC, nằm trên trục đường chính Hùng Vương của tỉnh Bình Dương. Với chức năng chính như một tòa nhà văn phòng, hội nghị, thương mại hạng B+

Tòa nhà WTC Tower Bình Dương là một phần trong quy hoạch tổng thể các dự án TOD, nằm ở vị trí chiến lược gần vành đai 3 và kết nối các tuyến metro chủ chốt. Vì thế khách thuê ở đây có thể dễ dàng tiếp cận những điểm đến quan trọng, thuận tiện cho cuộc sống, công việc cũng như đáp ứng đa dạng nhu cầu.

WTC Tower có thể nói là điểm đến nổi bật đáng lưu ý cho tất cả các hiệp hội doanh nghiệp. Không chỉ là cơ sở kết nối phòng thương mại Việt Nam mà dự án còn thu hút đối tác quốc tế nhằm gia tăng giá trị cho các khu công nghiệp và những thành phố, thị xã khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

Quy mô 60.000 m2 bao gồm bãi xe và khu kỹ thuật

WTC Tower được đầu tư bởi Tổng công ty Becamex IDC, nằm trên trục đường chính Hùng Vương của tỉnh Bình Dương. Với chức năng chính như một tòa nhà văn phòng, hội nghị, thương mại hạng B+

Tòa nhà WTC Tower Bình Dương là một phần trong quy hoạch tổng thể các dự án TOD, nằm ở vị trí chiến lược gần vành đai 3 và kết nối các tuyến metro chủ chốt. Vì thế khách thuê ở đây có thể dễ dàng tiếp cận những điểm đến quan trọng, thuận tiện cho cuộc sống, công việc cũng như đáp ứng đa dạng nhu cầu.

WTC Tower có thể nói là điểm đến nổi bật đáng lưu ý cho tất cả các hiệp hội doanh nghiệp. Không chỉ là cơ sở kết nối phòng thương mại Việt Nam mà dự án còn thu hút đối tác quốc tế nhằm gia tăng giá trị cho các khu công nghiệp và những thành phố, thị xã khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

Chia thành 3 khu vực với diện tích linh hoạt ở mỗi tầng

WTC Tower được đầu tư bởi Tổng công ty Becamex IDC, nằm trên trục đường chính Hùng Vương của tỉnh Bình Dương. Với chức năng chính như một tòa nhà văn phòng, hội nghị, thương mại hạng B+

Tòa nhà WTC Tower Bình Dương là một phần trong quy hoạch tổng thể các dự án TOD, nằm ở vị trí chiến lược gần vành đai 3 và kết nối các tuyến metro chủ chốt. Vì thế khách thuê ở đây có thể dễ dàng tiếp cận những điểm đến quan trọng, thuận tiện cho cuộc sống, công việc cũng như đáp ứng đa dạng nhu cầu.

 WTC Tower có thể nói là điểm đến nổi bật đáng lưu ý cho tất cả các hiệp hội doanh nghiệp. Không chỉ là cơ sở kết nối phòng thương mại Việt Nam mà dự án còn thu hút đối tác quốc tế nhằm gia tăng giá trị cho các khu công nghiệp và những thành phố, thị xã khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

Máy lạnh trung tâm, VRV điều hòa không khí, thông gió

WTC Tower được đầu tư bởi Tổng công ty Becamex IDC, nằm trên trục đường chính Hùng Vương của tỉnh Bình Dương. Với chức năng chính như một tòa nhà văn phòng, hội nghị, thương mại hạng B+

Tòa nhà WTC Tower Bình Dương là một phần trong quy hoạch tổng thể các dự án TOD, nằm ở vị trí chiến lược gần vành đai 3 và kết nối các tuyến metro chủ chốt. Vì thế khách thuê ở đây có thể dễ dàng tiếp cận những điểm đến quan trọng, thuận tiện cho cuộc sống, công việc cũng như đáp ứng đa dạng nhu cầu.

 WTC Tower có thể nói là điểm đến nổi bật đáng lưu ý cho tất cả các hiệp hội doanh nghiệp. Không chỉ là cơ sở kết nối phòng thương mại Việt Nam mà dự án còn thu hút đối tác quốc tế nhằm gia tăng giá trị cho các khu công nghiệp và những thành phố, thị xã khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

Gồm 6 thang máy khách, 2 thang máy hội nghị, 1 thang dịch vụ thuộc thương hiệu Mitsubishi.

WTC Tower được đầu tư bởi Tổng công ty Becamex IDC, nằm trên trục đường chính Hùng Vương của tỉnh Bình Dương. Với chức năng chính như một tòa nhà văn phòng, hội nghị, thương mại hạng B+

Tòa nhà WTC Tower Bình Dương là một phần trong quy hoạch tổng thể các dự án TOD, nằm ở vị trí chiến lược gần vành đai 3 và kết nối các tuyến metro chủ chốt. Vì thế khách thuê ở đây có thể dễ dàng tiếp cận những điểm đến quan trọng, thuận tiện cho cuộc sống, công việc cũng như đáp ứng đa dạng nhu cầu.

 WTC Tower có thể nói là điểm đến nổi bật đáng lưu ý cho tất cả các hiệp hội doanh nghiệp. Không chỉ là cơ sở kết nối phòng thương mại Việt Nam mà dự án còn thu hút đối tác quốc tế nhằm gia tăng giá trị cho các khu công nghiệp và những thành phố, thị xã khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

Sức chứa bãi xe tổng thể lên đến 400 ô tô và 360 xe máy

WTC Tower được đầu tư bởi Tổng công ty Becamex IDC, nằm trên trục đường chính Hùng Vương của tỉnh Bình Dương. Với chức năng chính như một tòa nhà văn phòng, hội nghị, thương mại hạng B+

Tòa nhà WTC Tower Bình Dương là một phần trong quy hoạch tổng thể các dự án TOD, nằm ở vị trí chiến lược gần vành đai 3 và kết nối các tuyến metro chủ chốt. Vì thế khách thuê ở đây có thể dễ dàng tiếp cận những điểm đến quan trọng, thuận tiện cho cuộc sống, công việc cũng như đáp ứng đa dạng nhu cầu.

 WTC Tower có thể nói là điểm đến nổi bật đáng lưu ý cho tất cả các hiệp hội doanh nghiệp. Không chỉ là cơ sở kết nối phòng thương mại Việt Nam mà dự án còn thu hút đối tác quốc tế nhằm gia tăng giá trị cho các khu công nghiệp và những thành phố, thị xã khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

Các tiện ích nội khu sang trọng, tiện ích ngoại khu đẳng cấp

WTC Tower được đầu tư bởi Tổng công ty Becamex IDC, nằm trên trục đường chính Hùng Vương của tỉnh Bình Dương. Với chức năng chính như một tòa nhà văn phòng, hội nghị, thương mại hạng B+

Tòa nhà WTC Tower Bình Dương là một phần trong quy hoạch tổng thể các dự án TOD, nằm ở vị trí chiến lược gần vành đai 3 và kết nối các tuyến metro chủ chốt. Vì thế khách thuê ở đây có thể dễ dàng tiếp cận những điểm đến quan trọng, thuận tiện cho cuộc sống, công việc cũng như đáp ứng đa dạng nhu cầu.

 WTC Tower có thể nói là điểm đến nổi bật đáng lưu ý cho tất cả các hiệp hội doanh nghiệp. Không chỉ là cơ sở kết nối phòng thương mại Việt Nam mà dự án còn thu hút đối tác quốc tế nhằm gia tăng giá trị cho các khu công nghiệp và những thành phố, thị xã khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương.