Tìm kiếm

Chủ đầu tư

Chủ đầu tư: Tổng công ty Becamex IDC

Tin tức khác

Địa chỉ

Quy mô

Số tầng

Công năng