Tìm kiếm

Quản lý - vận hành

Quản lý & vận hành: CBRE Việt Nam

Tin tức khác

Chủ đầu tư

Địa chỉ

Quy mô

Số tầng

Công năng