Tìm kiếm

Quy mô

Quy mô: 60.000m2

Tin tức khác

Chủ đầu tư

Địa chỉ

Số tầng

Công năng