Tìm kiếm

Tầng 1 (Trệt)

Sảnh đón, Cafe Shop, Nhà hàng & Cửa hàng tiện lợi.

Tầng 2

Trung tâm đào tạo, Lớp ngoại ngữ, Chăm sóc Sức khoẻ, Tài chính, Ngân hàng & Bảo hiểm

Tầng 5

Trung tâm điều hành thông minh (IOC) & Phòng hội nghị

Tầng 16

Coworking space, Rooftop Lounge, Gym & Spa